Taivallahden kasarmi

Taivallahden kasarmi

Taivallahden kasarmialue muodostuu vuosina 1935-1939 valmistuneista miehistökasarmi-, autohalli-, sekä korjauspajarakennuksista.

Armeijan autokomppania toimi tiloissa vuoteen 2003 asti, minkä jälkeen tilat ovat olleet pääasiassa tyhjillään. Kasarmialueeseen liittyvällä etelänpuoleisella tontilla on uudisrakennusoikeutta jäljellä 7.200 m² . Kyseiselle tontille tullaan rakentamaan Steven Holl:n suunnittelema asuinkerrostalo, Meander.

Miehistökasarmiin toteutetaan alueen käyttötarkoitusmuutoksen kautta ikääntyvien hoivakoti, sekä hoivakodin oheis- ja kuntoutustiloja. Rakennuksen maantasokerrokseen tulee lisäksi toimisto- ja liiketiloja sekä ravintola. Aikaisemmin autohallina toiminut tila muutetaan vähittäiskaupaksi ja korjauspaja asunnoiksi. Autohallin alla olevaa paikoitushallia laajennetaan, jotta paikoitus pystytään järjestämään kokonaisuudessaan maan alle. Kasarmialueen ensimmäisen vaiheen on arvioitu valmistuvan keväällä 2016.

Kohteen käyttötarkoituksen muutoksen tekee erityisen haastavaksi sekä teknisesti, että taloudellisesti jo pitkään tyhjinä olleiden rakennusten huono kunto. Vanhojen rakennusten peruskorjaus- ja muutostoimenpiteissä on huomioitava myös rakennusten suojelumääräykset, jotka ovat miehistökasarmin ja autohallin osalta tiukimmat SR-1 tason ja korjauspajan osalta SR-2 tason määräykset.

Ailecon on vastannut hankkeen toteutettavuustutkimuksesta, kiinteistön liikeidean sekä konseptin luonnista, investointilaskelmien laadinnasta, investoijan sitouttamisesta kohteeseen sekä kiinteistön ostoneuvotteluista. Yhteistyössä arkkitehdin kanssa Ailecon hoiti kohteen asemakaavamuutosprosessin läpiviennin sekä viranomaisneuvottelut koskien suojelumääräyksiä. Lisäksi Ailecon kartoitti kohteen tulevat vuokralaiset, vastasi vuokraneuvotteluista sekä vuokralaisten tilatarpeiden varmistamista suunnitelmissa.

Osoite
Mechelininkatu 32, 00260 Helsinki
Nykyisten rakennusten pinta-ala
16 500 m²
Uudisrakennusten pinta-ala
12 000 m²
Investoinnin koko
31,5 milj. €
© Ailecon Oy 2018
All rights reserved