Paloheinän kirkko

Paloheinän kirkko

1960-luvulla valmistunut Paloheinän kirkko oli aktiivisessa käytössä 1980-luvulle asti, mutta sittemmin sen käyttö on jäänyt vähäisemmäksi. Viimeiset vuodet kirkko on ollut pääasiassa tyhjillään.

Ailecon esitti Helsingin Seurakuntayhtymälle vuonna 2013 rakennuksen käyttötarkoituksen muuttamista ikääntyvien hoivakodiksi, mikä mahdollistaisi rakennuksen säilyttämisen myös tulevaisuudessa.

Käyttötarkoitusmuutoksen myötä huonokuntoinen rakennus peruskorjataan täydellisesti ja sen yhteyteen rakennetaan laajennusosa. Rakennukseen toteutetaan 34-paikkainen ikääntyvien hoivakoti ja arvioitu valmistumisaika on vuoden 2015 lopussa. Kohteen käyttötarkoituksen muutos pystytään toteuttamaan poikkeamispäätöksellä, mikä nopeuttaa merkittävästi toteutusaikataulua.

Ailecon on vastannut hankkeen toteutettavuustutkimuksesta, kiinteistön konseptin luomisesta, investointilaskelmien tekemisestä, investoijan ja vuokralaisen sitouttamisesta kohteeseen, sekä kohteen ostoneuvottelujen hoitamisesta. Yhteistyössä arkkitehdin kanssa Ailecon on hoitanut poikkeamispäätöksen sekä rakennusluvan hakemisen kohteelle, sekä niiden vaatimat viranomaisneuvottelut. Lisäksi Ailecon on vastannut kohteen urakkaneuvotteluista ja suunnittelun johtamisesta rakennuslupavaiheeseen asti. Ailecon vastaa myös kohteen Leed-sertifioinnista.

Osoite
Repovuorentie 12, 00670 Helsinki
Kohteen pinta-ala1 840 m²
Investoinnin koko6 milj. €
© Ailecon Oy 2018
All rights reserved