Old Mill

Old Mill informaatioteknologian keskus

1920-luvulla keramiikkatehtaaksi rakennettu kiinteistö saneerattiin vuosina 2000-2003 tieto- ja viestintäalan yritysten informaatioteknologian keskukseksi. Käyttötarkoituksen muutos pystyttiin toteuttamaan olemassa olevalla teollisuuskaavalla, mikä nopeutti merkittävästi kehityshankkeen aikataulua.

Kiinteistöä on laajennettu useaan otteeseen 1920-luvun jälkeen ja eri aikakausina tehdyt muutostyöt toivat teknisiä haasteita kohteen muuttamiseksi informaatioteknologian keskukseksi. Oikean liikeidean luominen vanhaan keramiikkatehtaaseen ja keskuksen brändin rakentaminen jo aikaisessa vaiheessa olivat myös haasteita, jotka olivat merkittävässä roolissa kiinteistön selkeän imagon luonnissa ja täten koherantin käyttäjäkunnan tavoittamisessa.

Ailecon vastasi kohteen toteutettavuus- sekä investointilaskelmista, konsepti- ja projektisuunnittelusta, ostoneuvotteluista, rakennuttamisesta, suunnittelun johtamisesta, toimitilojen markkinoinnista sekä vuokrauksesta. Lisäksi Ailecon hallinnoi kiinteistöä viisi vuotta ja vastasi sen myynnistä keskinäiselle työeläkevakuutusyhtiö Varmalle.

OsoiteRuukinkatu 4, 20540 Turku
Kohteen pinta-ala12 000 m²
Investoinnin koko13,5 milj. €
© Ailecon Oy 2018
All rights reserved