Palvelut

Kiinteistökehitys

Ailecon on kokenut ja osaava kumppani kiinteistökehitykseen.

Olemme kokonaisvaltainen kiinteistökehittäjä, jolla on kokemusta kiinteistöjen käyttötarkoituksenmuutoksista,  uudisrakennuskohteista ja maankäytön suunnittelusta.

Osaamisalueitamme ovat:

  • kiinteistökehityskohteiden liikeideoiden ja konseptien suunnittelu
  • toteutettavuus- ja kannattavuusanalyysit
  • hankkeiden rahoitusmallien rakentaminen  
  • hankesuunnittelujohtaminen
  • asemakaavaprosessien läpivienti
  • käyttäjäneuvottelut ja vuokrasopimusten laadinta

Lisätietoja kiinteistökehityksestä antaa: Anna-Maija Grandy

Kiinteistö-
manageeraus

Tarjoamme kokonaisvaltaista kiinteistömanageerausta, jossa kiinteistön lisäksi huolehditaan myös käyttäjistä ja heidän tyytyväisyydestä. Korkeampi tyytyväisyys johtaa korkeampaan käyttöasteeseen, alhaisempiin ylläpito- ja muutoskustannuksiin sekä parantuneeseen nettokassavirtaan ja kiinteistön arvon kasvuun.

Tarjoamme selkeän palvelupaketin kiinteistön omistajalle, johon sisältyy päivittäisen kiinteistöhuollon johtamisen lisäksi tilojen käyttöasteen maksimointi, tilojen vuokraus ja käyttäjätyytyväisyyden kasvattaminen. Palkkiomme perustuu onnistumiseen ja siten varmistaa, että meidän tavoitteemme ovat automaattisesti linjassa omistajan tavoitteiden kanssa.

Lisätietoja kiinteistömaanageerauksesta antaa: Kalle Kujansuu, kalle.kujansuu()ailecon.fi

© Ailecon Oy 2018
All rights reserved