Aileconilla on laaja kiinteistökehityskokemus kiinteistöjen käyttötarkoituksenmuutoksista, uudisrakennuskohteista ja maankäytön suunnittelusta.

Tarjoamme kiinteistön omistajille osana kiinteistökehityshankkeitamme myös managerointipalveluita, jotka keskittyvät kiinteistön päivittäisen huollon johtamisen lisäksi korkeaan käyttäjätyytyväisyyteen ja -asteeseen ja kiinteistön arvon kasvuun. 

Erityisosaamisemme

Kiinteistökehityskohteiden liikeideoiden ja konseptien suunnittelu

Toteutettavuus- ja kannattavuusanalyysit

Hankkeiden rahoitusmallien rakentaminen

Hankesuunnittelujohtaminen

Asemakaavaprosessien läpivienti

Käyttäjäneuvottelut ja vuokrasopimusten laadinta

Asiakkaamme

Asiakkaitamme ovat kiinteistösijoittajat, käyttäjät, yksityiset yritykset sekä julkisen tahon organisaatiot. Ailecon on Senaatti-kiinteistöjen sekä Helsingin Seurakuntayhtymän puitesopimuskumppani kiinteistökehityspalveluiden tuottamisessa.

© Ailecon Oy 2018
All rights reserved